Udržitelné a ekologické interiéry na míru WEB články upcyklace úvod 2

Co je to upcyklace?

Upcyklace je slovo, které se na nás v poslední době valí ze všech stran. Kdo ale doopravdy ví, co se pod tímto termínem přesně skrývá? Ve zkratce se jedná o přeměnu starých a nepotřebných materiálů na produkty s vyšší přidanou a hlavně užitnou hodnotou. Velmi laicky přeloženo se jedná o vdechnutí nového života starým věcem, které jiní považují za odpad, na nové a užitečné výrobky, co nám dále poslouží. Celým procesem je snaha o maximální využití již stávajících materiálních zdrojů. Často se tento pojem plete s recyklací. Pojďme si srozumitelně shrnout, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak přistupujeme k upcyklaci v Atelieru Paletky.

 

Udržitelné a ekologické interiéry na míru WEB články upcyklace recyklace downcyklace 1

Upcyklace

Znamená zhodnocení materiálu či nalezení využití pro něco, co žádné jiné využití nemá a je na něj nahlíženo jako na odpad. Nechceme slovíčkařit, co je právně považováno za odpad, ale pro účely tohoto článku máme na mysli produkty či materiály, které ve spárech konzumní společnosti a průmyslu končí svůj cyklus a společnost pro ně nemá žádné dlouhodobé využití.

V širokém slova smyslu se za upcyklaci považuje jakékoliv vylepšení odpadních produktů a nepotřebných materiálů na výrobek nebo surovinu s vyšší kvalitou nebo hodnotou, které jsou udržitelné a přispívají ke zlepšení životního prostředí. Možná to ještě pořád zní složitě, ale pro příklady nemusíme chodit nikam daleko.

Kořeny takové prababičky upcyklace najdeme v každých těžších ekonomických časech. Světové války a hospodářská krize vedly společnost ke střídmosti a šetrnosti. Pracovité hospodyňky přešívaly staré šaty, kdy každý kus látky sloužil do úplného roztrhání. Dříve se tomu akorát neříkalo upcyklace nýbrž nutnost. A právě z historie se o upcyklaci můžeme mnohé naučit. I vy možná upcyklujete a ani o tom nevíte. Sázíte si bylinky do použitých zavařovacích sklenic nebo jste si ušili roušky z nepoužívaného povlečení? Co třeba sáčky na ovoce a zeleninu ze starých záclon? Správně, jen tak dál. Jak upcyklujeme v Paletkách se dozvíte níže.

Recyklace

To je materiálové využití odpadů, které lze v cyklech přetvářet na produkty či materiál s obdobnou užitnou hodnotou. Může jít i o stejný výrobek. Můžeme například zrecyklovat lahev zpět zase na lahev.

V ideálním případě by to mělo jít do nekonečna při dlouhodobém zachování kvality materiálu a nepřílišném zatěžování životního prostředí. Praxe nás bohužel trochu limituje.

Většina materiálů opakovaným přepracováním více či méně ztrácí na kvalitě. Jednoduchý příklad hovořící za vše. Na začátku stojí krásný křídový papír. Po jeho vytřídění se zrecykluje třeba na lepenkové krabice nebo papírové tašky. Každým dalším cyklem se zkracují celulózová vlákna, která ho drží pohromadě. Když jsou vlákna natolik krátká a daný materiál již nelze dále recyklovat, najde uplatnění jako plato na vejce či rulička na toaletní papír. A ty se na poslední štaci dají použít třeba na izolaci.

Se sklem je situace poněkud veselejší, to neztrácí na kvalitě téměř vůbec. Nicméně je potřeba si uvědomit, že i recyklace je proces, který je (stejně jako výroba čehokoli jiného) náročný na energie, vodu atd. A i recyklační procesy vytvářejí odpady a zplodiny, proto je samozřejmě nejlepší vyprodukovat odpadu co nejméně.

Downcyklace

Nejlepší odpad je takový, který nikdy nevznikne. Zjednodušeně je downcyklace proces, kdy opakovaným využíváním odpadu snižujeme jeho objem. Stále jde o užitečné výrobky, mající ale výrazně nižší užitnou hodnotu.

V domácnosti jistě využijete stará trička rozstříhaná na stírací hadry. Díra na silonkách? Co naplat, dají se rozstříhat na gumičky do vlasů. Ajaj, rohlíky už zase ztvrdly. Ti, kteří si je chytře rozemelou na strouhanku jdou zářným příkladem downcyklace. A spotřebují odpad do posledního drobku.

Udržitelné a ekologické interiéry na míru WEB články upcyklace downcyklace dřeva

Praktický příklad DŘEVO

Dřevo je organický materiál, který stárne, opotřebovává se a ve své podstatě se nedá přetavit ani jinak přeformovat v nový tvar. V případě, že různými procesy vznikne dřevěný odpad, jsou jen dvě cesty jak ho znovu využít.

Tou první a nejběžněji používanou je downcyklace. Tedy zbylé dřevo rozdrtit a přetvořit v dřevotřísku, třeba na výrobu lamina, nebo OSB desky. Konečným produktem cyklu dřevotřísky může být využití do biomasy. Při tomto procesu kvalita materiálu postupně klesala, až zcela zanikla.

Druhou variantou je upcyklace. Najít dlouhodobé využití pro daný dřevěný produkt, či dřevo jako takové. V případě malých odřezků z dubu to může být přetváření v kantovou podlahu. V případě palet můžeme být inspirací zase my. ↓

Udržitelné a ekologické interiéry na míru WEB články upcyklace jednocestne palety grafika

Jak přistupujeme k upcyklaci my?

Základním kamenem Atelieru Paletky je upcyklace jednocestných palet. Jsou vyrobeny z nového, místního řeziva dané lokality a absolvují pouze jednu cestu do ČR. Přiveze se na nich náklad a pak jejich cesta končí. Společnosti na ně nahlíží jako na odpad, kterého je třeba se zbavit. V lepším případě jsou využity v procesu downcyklace na výrobu dřevotřísky a v horším případě jsou spalovány ve velkém. Nejčastěji z ekonomických důvodů. O to víc je to škoda, když víme jaké krásné a zdravé dřeviny k nám putují z celého světa.

Takové palety sháníme a vykupujeme v okruhu 50 km okolo naší dílny. Palety rozebereme a proženeme truhlářskými stroji (protah, hoblovka a formátovací pila). Hřebíky si schováváme na ručičky hodin a další různé detaily. Z vytěženého dřeva pak dokážeme vyrobit téměř jakýkoliv truhlářský výrobek bez sebemenších stop po paletách!

Druhá vlna upcyklace nastupuje ve chvíli, kdy při výrobě interiéru či produktu z jednocestných palet máme odřezky. Z nich vybereme ty nejlepší a nejkrásnější a hledáme jim další využití. Častokrát jim vdechneme nový život a ani jedna tříska nebo hřebík nevyjde nazmar.

Posledním pilířem upcyklace v naší dílně jsou zbytky a odřezky z výroby z českých lokálních materiálů. Pod našima rukama se pak odřezky z českého masivu nebo březové překližky mění v servírovací prkénka a další užitečné a krásné výrobky.